De werkgroep fietseling
afdeling fietsersbond Oostende
Home OverOns Acties Memorandum Spaak Fietspaden Fietsstraten Meldingen Contact

 

 

 

 

 

 


a

 

a

 

a

 

a

FIETSBABBEL
Een gesprek over en met de Oostendenaar over fietsbeleid.
WOENSDAG 8 JUNI 2022 VAN 19:45 - 22:30
Vergaderzaal Testerep - Zwembad Brigitte Becue
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts van de stad Kortrijk komt toelichten hoe men al vanaf 2013 aan de slag ging om van de stad een fietsstad te maken.
De stad kreeg in 2020 de titel van 'Vlaanderens beste fietsstad' en haalde hoge scores op het fietsrapport.
We kozen met de werkgroep Fietseling - Fietsersbond Oostende voor de stad Kortrijk omdat ze een gelijkaardig aantal inwoners telt en tevens beschikt over een historische kern als Oostende.