De werkgroep fietseling
afdeling fietsersbond Oostende
Home OverOns Acties Memorandum Spaak Fietspaden Fietsstraten Meldingen Contact

 

 

 

 

 

 


a

 

a

 

a

 

a

Veilig fietsen is een grondrecht
Actie fietsveiligheid zondag 27/09/2020 om 11u STADHUIS OOSTENDE, Vindictivelaan-Stockholmstraat.

Na de vele fietsdoden in Zuid-West-Vlaanderen in september en zeker na de gitzwarte strapdag van vrijdag 18 september achten de leden en de afdelingen van de Fietsersbond het meer dan tijd om in actie te schieten. Actiegroep Fietseling Oostende, lokale afdeling van de Fietsersbond, zal tijdens een minuut luid belgerinkel een ghost bike aan het stadhuis plaatsen . Vervolgens maken we het een minuut doodstil en herdenken we de fietsdoden. Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een systeemfout. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school, werk en winkel kan fietsen.

Daarom roept de Fietsersbond op:

-Maak echt werk van veilige verplaatsingen, maar doe dit versneld. Zodat ouders niet langer bang moeten zijn of hun kind wel veilig aankomt.

-Bekijk de zwarte punten in de gemeente en zorg voor een herinrichting en wel zo snel mogelijk.

-Vergewis je dat je in elk nieuw project de zachte weggebruiker en de veilige fietsverplaatsing centraal zet. Die fietstoets, voer die uit.

-Werk samen met alle betrokken partijen. Rem projecten niet langer af, wees creatief, verander desnoods oude regels en procedures en zet de fiets en de zwakke weggebruiker centraal. Werk vooral samen, over alle administraties en beleidsniveaus heen.

-Voer de opgestelde plannen uit. Begin er vandaag nog aan. Wees ambitieus en moedig.

Deze oproep richt zich dus tot alle wegbeheerders en alle beleidsniveaus, want de fietsers pikken dit niet langer. De veiligheid moet voorgaan op de doorstroming. Een dodelijk fietsongeval kunnen we niet verder dulden als collateral damage (onbedoelde maar niet minder onschuldige randschade). Met onze actie richten wij ons niet zozeer tegen politici of besluitvormers, maar roepen wij alle belanghebbenden op om hun steentje bij te dragen waar het kan. Werk mee, ban alle systeemfouten. Verlaag drastisch het aantal verkeersslachtoffers! Schakel hierbij een versnelling hoger en werk een echt veilig fietsbeleid uit, samen met alle spelers die erbij betrokken zijn. Wij willen deze mentaliteitswijziging nu. Kies voor veilig fietsen, stel de zachte weggebruiker centraal!